Bokkz.nl ervaringen

( 1 Ervaring )

Bokkz.nl biedt een makkelijke en voordelige online belastingaangifte, beter dan de Belastingdienst. Want Bokkz.nl vertelt u ook op welke regelingen en toeslagen u recht heeft. Bokkz.nl biedt een heel jaar deskundige service en onze belastingadviseurs geven gratis advies als u daarom vraagt.

Bokkz.nl wijst op alle voordelen waar de Belastingdienst niet op wijst. Bokkz.nl heeft een uniek online aangifteprogramma ontwikkeld waardoor alle voordelen worden gecheckt. En geeft Bokkz.nl gratis belastingadvies. Bokkz.nl is het makkelijkste aangifteprogramma:

• Het is ontworpen door belastingadviseurs;
• U kunt gegevens van de Belastingdienst gebruiken;
• Altijd een optimale verdeling tussen partners;
• Automatische checks of u niks vergeten bent;
• U krijgt gratis hulp bij vragen en bezwaar.

Ervaring (1)


Gebruiker Jorick
48 maanden geleden
Jorick

harstikke goed

Wat wil een mens nog meer.