Delekkerstekaas.nl ervaringen

( 1 Ervaring )

Delekkerstekaas.nl is Nederlands grootste kaasspecialist online. Er wordt in Nederland voor miljarden euro’s per jaar kaas gegeten, met een sterke groei naar betere kwaliteit kazen dan de fabriekskazen uit de supermarkten. Met een assortiment van duizenden verschillende kazen, vult delekkerstekaas.nl deze vraag goed in. Hardlopers zijn Hollandse Boerenkazen, Parmigiano Reggiano, Fondue Pakket, en diverse Kaasplanken voor elk wat wils.

Delekkerstekaas.nl biedt haar vaste klanten tevens de mogelijkheid om via een flexibel abonnement nooit meer zonder kaas te zitten en verspreidt wekelijks nieuwe interessante aanbiedingen op product en prijs en diverse incentives (kortingscoupons, winakties etc.). Delekkerstekaas.nl is de enige online kaasspecialist in Nederland die op een professionele wijze, langdurig en duurzaam met haar online partners samenwerkt om de beste resultaten te behalen, en stijgt daarom boven alle “traiteur-achtige, online verlengstukken van kaashandelaren” uit.

Ervaring (1)


Gebruiker Larkin
47 maanden geleden
Larkin

Alleen maar complimenten

Erg mooie en overzichtelijke website, ruime keuze aan producten