Dummies.nl ervaringen

Dummies.nl is een webshop die hoort bij de bekende geel-zwarte instructieboekenreeks. Voor Dummies is een internationaal merk met roots in Amerika en wereldwijd worden er per minuut 12 Voor Dummies-boeken verkocht.

Dummies.nl verkoopt alle Nederlandse, leverbare titels, zowel fysiek en als eBook. Op het moment zijn er meer dan 200 titels over verschillende onderwerpen beschikbaar. Er zijn boeken beschikbaar in de categorieën algemeen, management, computing en talen.

Ervaring (1)


Gebruiker Jurgen Koopman
49 maanden geleden
Jurgen Koopman

Houd van deze boeken

De mooiste boeken beschikbaar voor dummies, heb er zelf eentje.