TyreCompany.nl ervaringen

( 1 Ervaring )

TyreCompany.nl is de grootste online banden en velgen webwinkel van Europa. Met het uitgebreidste assortiment kun je hier altijd de producten vinden die je zoekt. Ruim 175 verschillende bandenmerken en 60 verschillende velgenmerken zijn direct leverbaar via de webwinkel. Naast een ruim assortiment verloopt de levering via een van de TyreCompany.nl locaties. Op deze locaties kun je producten bestellen, ophalen of monteren. Welke locatie je ook in jouw buurt bezoekt, de service, de prijzen en het advies zijn altijd hetzelfde; namelijk uistekend! Door middel van een configurator kun je zowel stalen velgen als lichtmetalen velgen configureren voor jouw auto. Zo weet je altijd zeker de dat velgen geschikt zijn en passen onder de auto naar keuze. Tyre Company biedt online het grootste assortiment banden en velgen aan.


- Grootste assortiment lichtmetalen velgen en stalen velgen;
- Grootste assortiment autobanden;
- Ruim assortiment A merken en B merken autobanden;
- Ook levering van motorbanden mogelijk;
- 24/7 online bestellen via de webshop;
- Levering doorgaans binnen 2-4 werkdagen.

Ervaring (1)


Gebruiker
38 maanden geleden

Goede winkel

Fijn bedrijf, mooie spullen